اسکنر دبیرخانه ای

اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای

مقایسه کالا (0)


Kodak i2420

Kodak i2420

اسکن 40 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

11,900,000 تومان

Panasonic SL1056

Panasonic SL1056

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Canon DR-C240

Canon DR-C240

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

6,680,000 تومان

Panasonic S1027C

Panasonic S1027C

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Kodak i2620

Kodak i2620

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

12,200,000 تومان

Kodak S2050

Kodak S2050

اسکن 50 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Kodak S2070

Kodak S2070

اسکن 70 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

9,900,000 تومان

Kodak i2900

Kodak i2900

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Kodak i3200

Kodak i3200

اسکن 50 برگ در دقیقه/A3/دو رو/ رنگی

37,950,000 تومان

Canon DR-M1060

Canon DR-M1060

اسکن 60 برگ در دقیقه/A3/دو رو/ رنگی

0 تومان

Panasonic S5046H

Panasonic S5046H

اسکن 80 برگ در دقیقه/A3/دو رو/ رنگی

0 تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)