محصولات

قیمت محصولات شرکت ویژن پلاس اروپا قیمت محصولات شرکت ویژن پلاس اروپا قیمت محصولات شرکت ویژن پلاس اروپا قیمت محصولات شرکت ویژن پلاس اروپا

مقایسه کالا (0)


Canon DR-F120

Canon DR-F120

اسکن 20 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

3,550,000 تومان

Panasonic S1015C

Panasonic S1015C

اسکن 20 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Canon DR-C225 II

Canon DR-C225 II

اسکن 25 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

5,220,000 تومان

Kodak i1150

Kodak i1150

اسکن 30 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

5,980,000 تومان

Panasonic S1026C

Panasonic S1026C

اسکن 30 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Kodak i2420

Kodak i2420

اسکن 40 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

11,900,000 تومان

Panasonic SL1056

Panasonic SL1056

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Canon DR-C240

Canon DR-C240

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

6,680,000 تومان

Panasonic S1027C

Panasonic S1027C

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Canon DR-M160 II

Canon DR-M160 II

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

7,880,000 تومان

Fujitsu Fi-7160

Fujitsu Fi-7160

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Fujitsu Fi-7260

Fujitsu Fi-7260

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Kodak i2620

Kodak i2620

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

12,200,000 تومان

Panasonic SL1066

Panasonic SL1066

اسکن 65 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

Panasonic S1057C

Panasonic S1057C

اسکن 65 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

0 تومان

نمايش 1 تا 15 از 29 (2 صفحه)