Fujitsu

اسکنر اداری فوجیتسو fujitsu در دفاتر اداری کوچک با حجم کاری متوسط مانند دفاتر مدیران ارشد و منشی های ایشان و همچنین واحدهایی نظیر حسابداری و امور اداری و تدارکات و کارگزینی و فناوری اطلاعات در یک نهاد دولتی یا شرکت خصوصی یا کارخانجات صنعتی استفاده میشوند

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.