اسکنر بایگانی

اسکنر بایگانی
اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی اسکنر بایگانی 

مقایسه کالا (0)


Canon DR-M160 II

Canon DR-M160 II

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Fujitsu Fi-7160

Fujitsu Fi-7160

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Fujitsu Fi-7260

Fujitsu Fi-7260

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Panasonic SL1066

Panasonic SL1066

اسکن 65 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Panasonic S1057C

Panasonic S1057C

اسکن 65 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Kodak i2820

Kodak i2820

اسکن 70 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Canon DR-6030C

Canon DR-6030C

اسکن 80 برگ در دقیقه/A3/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)