اسکنر دبیرخانه ای

اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای اسکنر دبیرخانه ای

مقایسه کالا (0)


Canon DR-C230

Canon DR-C230

اسکن 30 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Kodak E1035

Kodak E1035

اسکن 35 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Kodak i2420

Kodak i2420

اسکن 40 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Panasonic SL1056

Panasonic SL1056

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Canon DR-C240

Canon DR-C240

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Panasonic S1027C

Panasonic S1027C

اسکن 45 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Kodak i2620

Kodak i2620

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Kodak S2050

Kodak S2050

اسکن 50 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Kodak S2070

Kodak S2070

اسکن 70 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Kodak i2900

Kodak i2900

اسکن 60 برگ در دقیقه/A4/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Kodak i3200

Kodak i3200

اسکن 50 برگ در دقیقه/A3/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Canon DR-M1060

Canon DR-M1060

اسکن 60 برگ در دقیقه/A3/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

Panasonic S5046H

Panasonic S5046H

اسکن 80 برگ در دقیقه/A3/دو رو/ رنگی

تماس بگیرید

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)