ارسال زمینی شهرستانها

مشتریان گرامی که محل تحویل سفارش های آنها شهر های بجر تهران میباشد، پس تایید سفارش آنها توسط بخش مالی شرکت، درصورت امکان ارسال زمینی، سفارش خود را بصورت رایگان دریافت خواهند کرد.

همچنین درصورتی که سفارش شما توسط پست جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است، میتوانید با وارد شدن به سامانه رهگیری مرسولات پستی جمهوری اسلامی ایران، از وضعیت و موقعیت مرسوله خود باخبر شده و آنرا پیگیری نمایید.