ارسال هوایی شهرستانها

مشتریانی که درخواست دریافت سفارش خود بصورت هوایی میباشند، درصورت موجود بودن مسیر پروازی از شهر تهران تا محل دریافت، هزینه ارسال طبق تعرفه شرکت حمل و نقل هوایی محاسبه شده و بر عهده خریدار محترم میباشد.